Cerkiew prawosławna w Częstochowie pw. Częstochowskiej Ikony Matki Bożej


Русский


English

Historia parafii

Informacje o Kościele prawosławnym

Mapa i dojazd

Kontakt

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

XXXIII tydzień po Pięćdziesiątnicy


Święto Objawienia Pańskiego. Chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa


poniedziałek - 18 stycznia 2021 r
Wlk. Powieczerze i jutrznia - godz. 17.00
wtorek - 19 stycznia 2021 r.
Św. Boska Liturgia - godz. 10.00Niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy - po Objawieniu Pańskim


sobota - 23 stycznia 2021 r.
wieczernia - godz. 17.00
niedziela - 24 stycznia 2021 r.
Św. Boska Liturgia - godz. 10.00
po Św. Liturgii - Hagiasma - Wielkie poświęcenie wody


tel. kontaktowy z parafią kom +48 600 431 614

Częstochowa, róg Kopernika i Śląskiej
Proboszcz parafii - ks. mitrat Mirosław Drabiuk
Tel. (48) 34-361-5462

ING Bank Śląski, Nr 56105011421000000502568033