Historia Parafii Prawosławnej w Częstochowie

Kamień węgielny pod swiatynię wyświęcił w październiku 1998 roku patriarcha konstantynopolitański Bartolomeusz , który składał wtedy pierwszą wizytę w naszym kraju. Pierwsze nabożeństwa odbyły się 1 lipca 2001 r.

Sama parafia ma długą historię, o jeszcze greckich korzeniach. To jedna ze starszych wspólnot prawosławnych. Mieszkający tu w XVIII wieku kupcy greccy nie mieli jednak własnej świątyni, należeli do parafii w Piotrkowie Trybunalskim.

W drugiej połowie XIX stulecia większośc parafian stanowili przybysze z Rosji - urzędnicy, wojskowi, kupcy. Na ich użytek wybudowano pierwszą światynię św. św. Cyryla i Metodego, wyświęconą w 1872 roku. Wzniesiono ją według tego samego projektu, co warszawski sobór św. Marii Magdaleny, tyle że bez dzwonnicy. Należy ona teraz do rzymskich katolików jako kościół św. Jakuba.

Po pierwszej wojnie światowej parafianie przenosili się szereg razy, wynajmując pomieszczenia lub korzystając z gościny parafii ewangelickiej.

Obecną świątynię zaprojektował białostocki architekt Michał Bałasz. Parafia obejmuje duży obszar, nie tylko Częstochowy i okolic, należy do niej sto kilkadziesiąt osób.

Powrót do strony głównej