Cerkiew prawosławna w Częstochowie pw. Częstochowskiej Ikony Matki Bożej


Русский


English

Historia parafii

Informacje o Kościele prawosławnym

Mapa i dojazd

Kontakt

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

XXX Tydzień po Pięćdziesiątnicy


Od 15 listopada początek Postu Bożonarodzeniowego


Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy - św. Ojców, przed świętem Narodzenia Chrystusasobota - 22 grudnia 2018 r.
wieczernia - godz. 17.00
niedziela - 23 grudnia 2018 r.
Św. Boska Liturgia - godz. 11.00


Od środy 28 listopada początek Postu Bożonarodzeniowego dla świętujących wg starego stylu

Częstochowa, róg Kopernika i Śląskiej
Proboszcz parafii - ks. mitrat Mirosław Drabiuk
Tel. (48) 34-361-5462

ING Bank Śląski, Nr 56105011421000000502568033