Powitanie nowego proboszcza

Powitanie nowego proboszcza

15 sierpnia 2021 roku odbyło się powitanie nowego proboszcza parafii prawosławnej w Częstochowie – ks. Marcina Bielawskiego.

Boską Liturgię o godz. 11:00 sprawował delegat biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego ks. prot. Jarosław Antosiuk – dziekan okręgu krakowskiego – w asyście ks. Marcina Bielawskiego. Po odczytaniu Ewangelii ojciec Jarosław zwrócił się do wiernych ze słowem homilii, w którym zaznaczył, aby w życiu chrzecijanina kierować się miłością do drugiego człowieka i widzieć w nim obraz Boży.

Na koniec nabożeństwa ksiądz dziekan odczytał dekret władyki Atanazego o mianowaniu nowego proboszcza. Następie w słowie skierowanym do wiernych częstochowskiej parafii poprosił, aby nowy proboszcz został przyjęty jak syn, a także aby wierni byli mu posłuszni jako ojcu.

Następnie ksiądz Marcin podziękował dziekanowi i poprosił wszystkich o modlitwę za siebie i jego matuszkę Zofię. Ojciec Marcin poprosił także o pomoc w kontynuowaniu dzieła zmarłego proboszcza ks. mitrata Mirosława Drabiuka.