Przemienienie Pańskie

Przemienienie Pańskie

19 sierpnia 2021 roku Kościół prawosławny wspomina wydarzenie Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. Uroczystości świąteczne tego dnia w częstochowskiej parafii rozpoczęły się sprawowaną Świętą Liturgią o godzinie 10:00.

Bezpośrednio po nabożeństwie ksiądz proboszcz Marcin Bielawski poświęcił owoce, które zostały przyniesione. Nastepnie kapłan zwrócił się do wiernych ze słowem, w którym wyjaśnił znaczenie święta, a także przyrównał zebrane plony jako wyraz wdzięczności Bogu za dobra, które każdy człowiek posiada w prozie życia codziennego.

Troparion, ton 7: Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, objawiając uczniom Twoim chwałę Twoją na ile mogli pojąć. Niechaj więc i nam grzesznym zajaśnieje wieczna Światłość Twoja, modlitwami Bogurodzicy, Dawco Światłości, chwała Tobie!

zdjęcia: Grzegorz Dzierzęga