Wielkopostne rekolekcje w Łodzi 2023

Wielkopostne rekolekcje w Łodzi 2023

Z błogosławieństwa Ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej, Jego Ekscelencji Biskupa ATANAZEGO, w piątek 24 marca b.r. odbyły się diecezjalne rekolekcje wielkopostne w świątyni p.w. Świętej Równej Apostołom Wielkiej Księżnej OLGI.

Przed godziną 9.00 duchowni diecezji zebrali się w cerkwi św. Olgi, by przystąpić do Sakramentu Świętej Spowiedzi. Spowiednicy – Ojcowie Mitraci: Eugeniusz Fiedorczuk i Mikołaj Hajduczenia w Ołtarzu przyjęli spowiedź duchownych naszej diecezji i gości, którzy przybyli z cerkwi ukraińskiej a działają na terenie parafii diecezji łódzko-poznańskiej.

Poranna Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów z udziałem tak licznego duchowieństwa przyciągnęła do świątyni wiernych z naszej parafii ale też tych, którzy przybyli specjalnie na gowienije diecezjalne tego dnia. Było to duchowe święto dla wszystkich zebranych, ponieważ duchowni mogli wzajemnie się zobaczyć, co na terenie diecezji o takim zasięgu terytorialnym nie jest łatwe i codzienne; wierni także mogli zobaczyć i poznać kapłanów z innych parafii naszej diecezji.

Homilię wygłosił najmłodszy kapłan, ojciec Michał Kuryło z Piotrkowa Trybunalskiego, w której zagrzewał i pocieszał do kolejnych szczerych wysiłków na drodze wyrzeczeń ascetycznych tak właściwych dla okresu Wielkiego Postu.

Śpiewał diecezjalny chór duchownych i Matuszek, którym dyrygowała matuszka Elżbieta Weremijewicz.

Końcowym akcentem tego duchowego Święta było uroczyste pokłonienie się Drzewu Krzyża Pańskiego i wniesienie Go przez Ekscelencję do Ołtarza przy uroczystym śpiewie duchowieństwa i chóru.

Klamrą, spinającą całe duchowe Święto gowienija było Słowo Arcypasterza, Który podziękował wszystkim za obecność, za udział we wspólnej Agapie wszystkich duchownych i wiernych w świątyni ale także przestrzegał duchownych przed niebezpieczeństwem przemienienia hierarchii wartości w wyniku oddziaływania świeckości na kapłanów. Jesteście kapłanami Boga i później ludźmi – pouczał Władyka – i to tylko ma określać całą Waszą drogę i wszystkie życiowe wybory. Na nas, duchownych, przecież, patrzą wierni i biorą z nas przykład, o czym słyszeliśmy w homilii młodego kapłana. Żyjmy i działajmy dla Jezusa Chrystusa, Który oddał nam Siebie bezgranicznie, dał nam Swoje Ciało i Krew. Władyka Atanazy pozdrowił wszystkich uczestników nabożeństwa, bo wszyscy przygotowali się tego dnia na przyjęcie Świętych Sakramentów a czytane z rana modlitwy umożliwiły im pełny udział w rekolekcjach.

Po wykonaniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia duchowni udali się na wspólny posiłek w salach parafialnych, przygotowany przez naszą parafię.

tekst i foto: redakcjalp

zob: https://diecezjalp.cerkiew.pl/20230326-wielkopostne-rekolekcje-w-lodzi