Modlitwa za Ofiarodawców z akcji Wspólne Dzieło

Modlitwa za Ofiarodawców z akcji Wspólne Dzieło

Co tydzień w każdą niedzielę Wielkiego Postu w częstochowskiej świątyni prawosławnej na proskomidii Boskiej Liturgii Świętego Bazylego Wielkiego wyjmowane są cząsteczki z prosfor za wszystkie imiona Ofiarodawców z akcji Wspólne Dzieło na rzecz częstochowskiej parafii prawosławnej.

Pamiętać należy, że modlitwa proskomidijna jest bardzo ważną modlitwą, bowiem pod koniec nabożeństwa Boskiej Liturgii, gdy kapłan wraca z Sakramentu Eucharystii do ołtarza, stawiając kielich eucharystryczny na Tronie Bożym, odczytuje modlitwy paschalne. Następnie wszystkie cząsteczki za wspomniane wcześniej imiona, z diskosa (pateny) są zsypywane do czasy ze słowami: “Obmyj Panie grzechy wszystkich tu wspomnianych Przeczystą Twoją Krwią i modlitwami Twoich świętych“.

Oprócz tego w niedługim czasie imiona zostaną przekazane do dwóch klasztorów w Polsce oraz na Świętej Górze Athos, aby modlitwa za Ofiarodawców była jeszcze bardziej owocna.

Spasi Hospodi!