Jutrznia soboty akatystu

Jutrznia soboty akatystu

19 kwietnia 2024 roku w częstochowskiej świątyni prawosławnej w piątek wieczorem odbyła się jutrznia soboty akatystu.

W V sobotę Wielkiego Postu Matka Cerkiew wspomina Pochwałę Matki Bożej. W piątek wieczorem odprawiane jest nabożestwo jutrzni z czytaniem akatystu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.

Tego dnia na nabożeństwo przybyli wierni czestochowskiej parafii, a także dzieci wraz z rodzicami, które w tych godzinach mają co tydzień lekcje religii.

Na koniec wzniosłego nabożeństwa o. Marcin podziękował rodzicom za trud wychowania dzieci przy cerkwi z zaznaczeniem, że podczas procesu wychowania ważne jest wocerkowlenije. Ojciec Marcin nawiązał zaufanie Matki Bożej dla Boga Najwyższego w powierzonej Jej zbawczym działaniu dla zbawienia rodzaju ludzkiego.

zdjęcia: Zhanna Wołowiecka