Nowe nasadzenia przy domu parafialnym

Nowe nasadzenia przy domu parafialnym

W ostatnich dniach kwietnia na terenie domu parafialnego trwały prace ogrodnicze polegające na zasadzeniu drzewek ofiarowanych przez p. Jana z Białegostoku w ramach akcji: Wspólne Dzieło.

Drzewka już zachwycają swoim wyglądem, a w przyszłości stworzą naturalne ogrodzenie od zgiełku ulicy.

Spasi Hospodi za ofiarność i wsparcie! Proboszcz parafii obiecuje modlitewne wspominanie na nabożeństwach w częstochowskiej świątyni prawosławnej.