Odprawa kapelanów SW w Popowie 2024

Odprawa kapelanów SW w Popowie 2024

W dniach 10-11.06.2024 w Popowie pod Warszawą odbyła się odprawa kapelanów Służby Więziennej. W wydarzeniu wzięli udział duchowni z diecezji Łódzko-Poznańskiej.

W jubileuszowym 2024 roku, kiedy Kościół prawosławny w Polsce obchodzi setną rocznicę niezależności, Służba Więzienna włączyła się w jego obchody. 10 czerwca w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie w intencji funkcjonariuszy, pracowników i kapelanów Służby Więziennej, pod przewodnictwem biskupa supraskiego Andrzeja odprawiono uroczyste nabożeństwo dziękczynne. Podczas modlitwy obecni byli Jego Eminencja metropolita Sawa, poczet sztandarowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Dyrektor Generalny płk dr Andrzej Pecka z niemal całą kadrą kierowniczą CZSW, dyrektorzy inspektoratów okręgowych, komendanci ośrodków szkolenia SW, ks. Piotr Janik, Naczelny Kapelan SW Kościoła ewangelicko-augsburskiego wraz z kapelanami oraz zaproszeni goście. Śpiewał chór Varslavia pod dyrekcją lektora Miłosza Bogicia, tegorocznego zdobywcy Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Przed nabożeństwem przybyłych gości powitał Naczelny Kapelan Służby Więziennej Kościoła prawosławnego, ks. prot. dr Andrzej Lewczak. Duchowny podkreślił rolę kapelanów więziennych w procesie resocjalizacji osadzonych, którzy niejednokrotnie zapewniają więźniom i ich rodzinom wsparcie duchowe, emocjonalne oraz moralne. W kontekście jubileuszu autokefalii zaakcentowano jak wiele zmieniło się w postrzeganiu i organizacji duszpasterstwa więziennego. Obecnie kapelani prawosławni są integralną częścią systemu resocjalizacji, oferując wsparcie w procesie przemiany i odbudowy życia osadzonych. Wspomniano ofiarną służbę kapelanów więziennych na przestrzeni minionych lat. Tragicznie zamordowanych przez NKWD w Katyniu: ks. mjr. Włodzimierza Ochaba, ks. płk. Szymona Fedorońko, naczelnego kapelana Wojska Polskiego, ks. Jerzego Łotockiego, który był kapelanem w Warszawie i na Świętym Krzyżu, a który tragicznie zginął wraz z całą rodziną podczas bombardowania stolicy w czasie Powstania Warszawskiego w cerkwi na Podwalu.

Po nabożeństwie do zebranych w świątyni zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa, który podkreślił jak ważna jest posługa kapelana w resocjalizacji więźniów i ich powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Hierarcha wskazał, na postać kapelana jako tego, który powinien podnosić więźniów z upadku i grzechu, na wzór Chrystusa, który swoim Zmartwychwstaniem wyzwolił ludzkość z niewoli otchłani. Na pamiątkę modlitewnego spotkania w warszawskiej katedrze metropolitalnej, Jego Eminencja wręczył Dyrektorowi Generalnemu SW płk. dr. Andrzejowi Pecce i generałowi Pawłowi Nasiłowskiemu medal 100-lecia autokefalii PAKP.

Ważnym wydarzeniem obchodów 100-lecia autokefalii przez Służbę Więzienną było wręczenie wieloletnim kapelanom SW, ks. Andrzejowi Pugacewiczowi z Białej Podlaskiej oraz ks. Janowi Jakimiukowi z Piotrkowa Trybunalskiego złotego krzyża z ozdobami wydanego z okazji 100-lecia Służby Więziennej. Ponadto Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy ppłk. Adam Nieznański został uhonorowany odznaką Świętego Mikołaja ze złotą aureolą. Po raz pierwszy w historii, od bieżącego roku odznaka prawosławnego duszpasterstwa więziennego nadawana jest na podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego SW.

Tego samego dnia w Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Popowie odbyła się coroczna odprawa szkoleniowa prawosławnych i ewangelickich kapelanów Służby Więziennej. W odprawie uczestniczyli kapelani delegowani z diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W poniedziałkowe popołudnie kapelani wysłuchali wykładu biskupa supraskiego Andrzeja na temat: „Autokefalia – 100 lat w RP”.

Kolejny dzień odprawy rozpoczęły modlitwy poranne prowadzone przez ks. Aleksandra Konachowicza. Po nich ks. Andrzej Lewczak omówił kwestie organizacyjne dotyczące posługi prawosławnych kapelanów w jednostkach penitencjarnych. Następnie głos zabrał por. Marek Pikulski z Centralnego Zarządu SW, który mówił o współpracy SW z kapelanami więziennymi. W dalszej kolejności duchowni uczestniczyli w zajęciach dotyczących negocjacji, bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, które prowadzili mjr Krzysztof Lisiak z OISW w Poznaniu oraz Kamil Oczujda z Aresztu Śledczego w Poznaniu. Jako ostatni wystąpił por. dr Michał Staroszczyk z Zakładu Karnego nr. 1 we Wrocławiu, który przedstawił prezentację dotyczącą komunikacji interpersonalnej w pracy duszpasterza więziennego.

Zamykając odprawę ks. Andrzej Lewczak podziękował zebranym za przybycie. Wyraził wdzięczność Bogu za możliwość zorganizowania spotkania. Kapelani z kolei przekazali ks. Andrzejowi Lewczakowi wdzięczność za sprawną organizację, wysoki poziom merytoryczny odprawy oraz możliwość wymiany doświadczeń.

ks. Łukasz Lewczuk

zdjęcia: protodiakon Igor Kutovyi