VII Ndz. po Wielkanocy

VII Ndz. po Wielkanocy

16 czerwca 2024 roku w VII Niedziele po Wielkanocy o godzinie 10.00 w częstochowskiej świątyni prawosławnej była sprawowana Boska Liturgia św. Jana Złotoustego.

Uroczystości liturgiczne VII Niedzieli rozpoczęły sie w sobotę wieczorem o godz. 17.00 nabożeństwem całonocnego czuwania.

W niedzielę, podczas Boskiej Liturgii, po odczytanej perykopie ewangelicznej do wiernych ze słowem homilii zwrócił się o. Marcin Bielawski. Kapłan opowiadając o Wniebowstąpieniu Chrystusa, zaznaczył, że w oczekiwaniu na Pocieszyciela Ducha Świętego, każdy chrześcijanin powinien uczynić z siebie naczynie, w które zostanie “wlana” Łaska Trzeciej Hipostazy Trójcy Świętej – Ducha Świętego.

zdjęcia: Katarzyna Wołowiecka