Pięćdziesiątnica 2024

Pięćdziesiątnica 2024

23 czerwca 2024 roku Matka Cerkiew świętuje wydarzenie Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.

Uroczystości liturgiczne odbyły się w przededniu dnia niedzieli w sobotę wieczorem nabożeństwem całonocnego czuwania, podczas którego zostały poświęcone chleby, pszenica, wino i olej. Po nabożeństwie wieczornym odbył się Sakrament Spowiedzi.

W sam dzień święta o godzinie 10.00 była sprawowana Boska Liturgia św. Jana Złotoustego.

Po odczytanej perykopie ewangelicznej ze słowem homilii zwrócił się o. Marcin. Kapłan przybliżył znaczenie święta dla prawosławnego chrześcijanina oraz opowiedział o relacjach zachodzacych pomiędzy Hispostazami Trójcy Świętej.

Pod koniec nabożeństwa została wprowadzona do świątyni najmłodsza parafianka Milena, która w minionym tygodniu przystąpiła do Sakramentu Chrztu Świętego.

Po nabożeństwie Świętej Liturgii o. Marcin podziękował Parafianom za pomoc w przygotowaniu świątyni do święta Pięćdziesiątnicy oraz opowiedział o postępach prac budowlano-remontowych w domu parafialnym.

Następnie proboszcz parafii oraz Rada Parafialna pozdrowili matuszkę Zofię Bielawską dyrygentkę chóru parafialnego, która tego dnia obchodziła swoje urodziny. Solenizantce zostały wręczone piękne kwiaty, a chór wykonał gromkie mnogaja leta.

Po wzniosłych chwilach została odsłużona wieczernia (nieszpory) z czytaniem modlitw kolenoprykłonnych (na stawanie na kolana).

S prazdnikom!

zdjęcia: Zhanna Wołowiecka