Dzień Świętego Ducha 2024

Dzień Świętego Ducha 2024

W poniedziałek 24 czerwca, dzień po Święcie Pięćdziesiątnicy Matka Cerkiew wspomina Trzecią Hipostazę – Boga Ducha Świętego.

Tego dnia w częstochowskej świątyni prawosławnej była sprawowana Boska Liturgia św. Jana Złotoustego.

Na koniec nabożeństwa do wiernych ze słowem homilii zwrócił się o. Marcin Bielawski. Kapłan opowiedział o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej z zaznaczeniem, że Duch Święty jest Realizatorem w świecie Woli Boga Ojca i posyłany jest w świat za pomocą Jezusa Chrystusa – Boga Syna.

zdjęcia: Zhanna Wołowiecka