Świętego Onufrego

Świętego Onufrego

25 czerwca Kościół prawosławny wspomina pamięć świętego Onufrego.
Tego dnia o godzinie 9.00 w prawosławnej świątyni w Częstochowie była sprawowana Boska Liturgia.

Po nabożeństwie o. Marcin Bielawski opowiedział o życiu świętego oraz zaznaczył, że współczesny człowiek powinien nieustannie starać się modlić, aby rozwijać w swoim sercu chęć naśladowania świętych, którzy modlą się przed Bogiem za rodzaj ludzki.

zdjęcia: Zhanna Wołowiecka