Nowy asortyment w sklepiku cerkiewnym

Nowy asortyment w sklepiku cerkiewnym

W ostatnich dniach sklepik cerkiewny działający przy parafii wzbogacił się o nowe dodatkowe: ikony, srebrne krzyżyki, łampadki, olejki i wiele innych cerkiewnych rzeczy.

Zapraszamy wszystkich do zakupu cerkiewnych przedmiotów, które są pomocne w codziennej modlitwie dla chrześcijanina.

Ofiary zostawione w sklepiku przeznaczane są na prace wykończeniowe świątyni prawosławnej w Częstochowie.

Niech ręka Ofiarodawcy zawsze będzie pełna dobra, szczerości i radości z pomocy w dziele budowy cerkwi.