Prawosławny Punkt Duszpasterski w Bielsku-Białej

1 sierpnia 2021 roku decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, Prawosławny Punkt Duszpasterski w Bielsku-Białej został przypisany do Parafii Prawosławnej w Częstochowie.

Więcej Informacji: