Historia parafii

Wykaz proboszczów:

 • 1872-1878 – ks. Nikodem Sokołow
 • 1878-1888 – ks. Konstanty Radziejewski
 • 1888-1896 – ks. Andrzej Kozłowski
 • 1896-1913 – ks. Stefan Romanski
 • 1913 – ks. Dymitr Szymkowicz
 • 1914-1915 – ks. Michał Pajewski (obsługiwał parafię proboszcz z Radomia)
 • 1915-1916 – kler z Łodzi obsługiwał parafię
 • 1916-1919 – ks. J. Kowalenko (proboszcz z Wielunia)

Cekiew wraz z plebanią została przekazana na potrzeby rzymskokatolickie. Od tamtego momentu w domu parafianina p. Nikołajewa odbywały się nabozeństwa przez 5 lat celebrowane przez przyjezdne duchowieństwo.

Po 5 latach, po długich staraniach przyznano parafii pomieszczenie na cerkiew w niskim parterowym domu przy ul. Waszyngtona 42. W poświęceniu brali udział duchowni: ks. Terencjusz Teodorowicz, ks. Walikowski, ks. Andrzej Karpowicz. Obecny był również prezydent miasta Częstochowy. Parafia była obsługiwana przez ks. Andrzeja Karpowicza – proboszcza Parafii Prawosławnej w Piotrkowie Trybunalskim do roku 1942.

 • 1942 – ks. Eugeniusz Mironowicz
 • 1942-1948 – ks. Antonii Mironowicz
 • 1961-1964 – ks. Stefan Wawreniuk
 • 1964-1966 – ks. Mikołaj Czurak
 • 1966-1969 – ks. Wiktor Rżecki
 • 1969-1973 – ks. Aleksander Janowski
 • 1974-1975 – ks. Jerzy Boreczko
 • 1976-2021 – ks. Mirosław Drabiuk
 • od 2021 – ks. Marcin Bielawski