Nowy proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie

Decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, z dniem 1 sierpnia 2021 roku proboszczem Parafii Prawosławnej w Częstochowie został mianowany ks. mgr Marcin Bielawski.