Punkt Katechetyczny

Modlitwa przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

Od kilkudziesięciu lat diasporalna Parafia w Częstochowie prowadzi Punkt Katechetyczny. Specyfiką Parafii jak i Punktu Katechetycznego jest wielonarodowość.

     W ramach zajęć realizowany jest program nauczania religii prawosławnej zatwierdzony przez Synod Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Program dostosowany jest do potrzeb i specyfiki Punktu Katechetycznego.

     Na lekcje religii uczęszczają dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Nauczanie religii przy parafii możliwe jest przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku. Dlatego uzyskana ocena końcowa wpisywana jest także na świadectwie szkolnym.

Aby uczęszczać na lekcje religii, rodzic powinien wypełnić deklarację ucznia dostępną w formacie pdf: