Cerkiew filialna w Chróścinie

Cerkiew w Chróścinie została wzniesiona w II połowie XIX wieku. Córka generała Tatiana wraz z mężem Iwanem ufundowali budowę świątyni w Chróścinie. Cerkiew była prywatną rodzinną świątynią wybudowaną nieopodal rezydencji Łopuchinów. Finalnie cerkiew miała posłużyć jako grobowiec fundatorom.

Po I wojnie światowej cerkiew została przyjęta przez Skarb Państwa i pomimo braku stałego kapłana w świątyni odbywały się sporadyczne nabożeństwa.

II wojna światowa w żaden sposób nie wpłynęła na obiekt sakralny i po wojnie cerkiew służyła jako kaplica pogrzebowa dla mieszkańców domu opieki społecznej. Przez ten okres cerkiew była w pełni wyposażona. Na jej stanie znajdowały się wszystkie utensylia liturgiczne niezbędne do odprawiania nabożeństw, dodatkowo ściany zdobiły polichromie.

W latach siedemdziesiątych bez znaczącej przyczyny zabroniono korzystania ze świątyni. Z czasem zostało zniszczone ogrodzenie, co spowodowało dewastację obiektu. Świątynia systematycznie niszczała w czasie kolejnych dziesięcioleci.

W 1989 roku został dokonany opis techniczny cerkwi oraz została ona zabezpieczona przed dalszym niszczeniem z inicjatywy prywatnej.

Od 2006 roku cerkiew przynależy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jest to świątyni filialna Parafii Prawosławnej w Częstochowie.

W 2013 roku zakończył się remont elewacji cerkwi, a także zostały zbudowane nowe schody.

Zdjęcie: Andrzej Pawlak