Nowa rama do ikony św. Paisjusza

Nowa rama do ikony św. Paisjusza

Podczas oczekiwania na kiwot, została wymyślona alternatywa na ikonę św. Paisjusza, która została przywieziona w dzień pierwszej rocznicy śmierci ś.p. ks. Mirosława Drabiuka (LINK).

Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Jerzego w Białymstoku ks. Grzegorz Misijuk ofiarował ramę do ikony św. Paisjusza. Na prośbę o. Grzegorza rama została zrobiona przez białostockiego parafianina p. Dymitra Kobryńca do czasu wykonania kiwotu.

Spasi Hospodi Ojcze Grzegorzu i Panie Dymitrze za trud włożony dla Parafii Prawosławnej w Częstochowie.