Święta Liturgia w Bielsku-Białej

Święta Liturgia w Bielsku-Białej

5 listopada 2022 roku w kościele Trójcy Przenajświętszej dobyła się prawosławna Boska Listurgia. Tego dnia Matka Cerkiew wspomina pamięć Jakuba Brata Pańskiego.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej o. Marcin zwrócił się do wiernych ze słowem homilii, w którym przybliżył znaczenie apostolstwa XXI wieku na przykładzie świętego Dymitra z Tessalonik i Jakuba Brata Pańskiego.

Pod koniec nabożeństwa została wprowadzona do świątyni najmłodsza parafianka Daria, która dzień wcześniej przyjęła Sakrament Chrztu Świętego.

Po całowaniu krzyża wierni zebrali się w salce parafialnej na spotkanie przy hebracie.

Następne nabożeństwo odbędzie się już za tydzień 12 listopada 2022 o godzinie 9.00 (Sakrament Spowiedzi o 8.30) w kościele Trójcy Przenajświętszej przy ul. Sobieskiego 10a w Bielsku-Białej. Zapraszamy!

zdjęcia: lektor Ivan Sas