Debiut chóru dziecięcego

Debiut chóru dziecięcego

13 listopada 2022 roku podczas Boskiej Liturgii częstochowscy wierni mogli po raz pierwszy usłyszeć piękny śpiew najmłodszych parafian – dzieci, które od września 2022 roku uczą się śpiewania i czytania z nut.

Cotygodniowe próby chóru dziecięcego odbywają się zawsze w niedzielę po Świętej Liturgii w dolnej cerkwi.

Już w niedługim czasie efekty starań dzieci będą upiększać każde niedzielne nabożeństwo.

Spasi Hospodi dla p. Swietłany za trud i chęć podjęcia się prowadzenia i nauczania najmłodszych parafian śpiewu liturgicznego.

Zapraszamy do odsłuchania: