Spotkanie z o. hieromnichem Porfiriuszem

Spotkanie z o. hieromnichem Porfiriuszem

13 listopada 2022 roku częstochowska wspólnota wiernych przeżywała wielką radość. Świętą Liturgię tego dnia celebrował szczególny gość o. hieromnich Porfiriusz (Orzechowski) z klasztoru św. Dymitra z Sak wraz z miejscowym proboszczem o. Marcinem Bielawskim.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej o. Porfiriusz zwrócił się do wiernych z pouczającym słowem homilii, w którym zaznaczył, że modlitwa każdego człowieka powinna być wychwalaniem Boga, wyrazem wewnętrznej skruchy, dzięki czemu stanie się pomocą w zwalczaniu namiętności.

Po nabożeństwie częstochowscy parafianie spotkali się z mnichem. Ojciec Porfiriusz przybliżył wszystkim życie monastyczne i odpowiedział na nurtujące pytania.

Spasi Hospodi Ojcze Porfiriuszu za możliwość braterskiego spotkania w Częstochowie i za nieustanne wsparcie modlitewne za częstochowską wspólnotę prawosławną.

zdjęcia: Matvei Tcaci