Święta Liturgia w Bielsku-Białej

Święta Liturgia w Bielsku-Białej

19 listopada 2022 roku w Bielsku-Białej w kościele Trójcy Przenajświętszej odbyła się prawosławna Święta Liturgia.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej do wiernych ze słowem homilii zwrócił się o. Marcin. Kapłan zaznaczył, jak człowiek w XXI wieku powinien być Bogu wdzięczny za wszystko, co go spotyka.

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie przy herbacie.

Następne prawosławne nabożeństwo odbędzie się 10 grudnia 2022 roku o godzinie 9.00 (8.30 Sakrament Spowiedzi) w kościele Trójcy Przenajświętszej przy ul. Sobieskiego 10a w Bielsku-Białej.

Zapraszamy!

zdjęcia: lektor Ivan Sas