XXVI Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

XXVI Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

3 kwietnia 2023 roku w Białymstoku w Centrum Kultury Prawosławnej odbył się XXVI Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Był to etap ogólnopolski.

W wydarzeniu wzięła udział młodzież z Punktu Katechetycznego przy Parafii Prawosławnej w Częstochowie oraz Piotrkowie Trybunalskim.

Uczennice Punktów Katechetycznych zdobyły 2gie miejsce w Polsce (każda w swojej kategorii wiekowej).

Uczennicom Wielkie Gratulacje i pomocy Bożej przy modlitwie podczas odczytywania tekstów liturgicznych na nabożeństwach w parafiach.

Mnogaja leta!