Boczne części ikonostasu

Boczne części ikonostasu

Przed świętem Paschy Chrystusowej 2023 do częstochowskiej cerkwi dotarły zamówione w grudniu 2021 roku boczne części pierwszego rzędu ikonostasu.

Od 8.05 do 10.05 trwały prace, które polegały na usytuowaniu bocznych kiwotów w ikonostasie.

Oprócz tego zostały zainstalowane rzeźby i zdobienia w brakujących miejscach.

Zostały także wyregulowane drzwi diakońskie.

U podstawy ikonostasu pojawił się piękny cokół przyziemny, który nadał pełnej harmonii dębowej ścianie z ikonami.

Kolejne przedsięwzięcie to realizacja napisania ikon do nowych bocznych części ikonostasu.

Proboszcz parafii o. Marcin Bielawski dziękuje Ludziom Dobrej woli za ofiarność i chęć nieustannej pomocy w rozwoju częstochowskiej świątyni prawosławnej.