Wniebowstąpienie Pańskie 2023

Wniebowstąpienie Pańskie 2023

40 dni po Wielkanocy Kościół prawosławny wspomina wydarzenie Wniebowstąpienia Pańskiego.

W częstochowskiej parafii obchody święta rozpoczęły się w przededniu święta tj. w środę wieczorem nabożeństwem całonocnego czuwania, podczas którego miało miejsce pobłogosławienie pięciu chlebów, pszenicy, wina i oleju.

W sam dzień święta we czwartek 25 maja odbyła się Święta Liturgia św. Jana Złotoustego.

Lekcję apostolską odczytał lektor Michał Koper.

Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej do wiernych zwrócił się ze słowem homilii proboszcz parafii o. Marcin. Kapłan przybliżył znaczenie święta dla chrześcijanina w XXI wieku oraz zwrócił uwagę na liturgiczny aspekt w dziele zbawienia rodzaju ludzkiego.

S prazdnikom!

zdjęcia: Matvei Tcaci