ŚWIĘTO PARAFIALNE 2023

ŚWIĘTO PARAFIALNE 2023

Dnia 27 sierpnia 2023 roku wierni częstochowskiej parafii prawosławnej przeżywali swoją paschę parafialną, bowiem tego dnia Matka Cerkiew wspominała modlitewną pamięć Częstochowskiej Ikony Matki Bożej – patronki świątyni prawosławnej w Częstochowie.

Głównym uroczystościom liturgicznym w dzień święta przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański.

Uroczystości liturgiczne rozpoczęły się w przededniu święta nabożeństwem całonocnego czuwania, które celebrował hieromnich Porfiriusz (Orzechowski) z Klasztoru św. Dymitra Sołuńskiego z Sak w asyście ks. Mateusza Jaszczuka z Chełma oraz proboszcza częstochowskiej parafii ks. Marcina Bielawskiego.

W dzień święta 27.08.2023 roku o godzinie 9.00 odbyło się małe poświęcenie wody (wodoswiatnyj moleben), które celebrował ks. Michał Doroszkiewicz.

Następnie w rozbrzmiewającym dźwięku dzwonów do świątyni przybył biskup Atanazy. Władykę przywitała młodzież parafii, Rada Parafialna chlebem i solą oraz miejscowy proboszcz ks. Marcin Bielawski.

Na nabożeństwie Świętej Liturgii nie zabrakło także oficjalnych gości w osobie Prezydenta Miasta Częstochowy p. Krzysztofa Matyjaszczyka, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie p. Marka Radosz, głównego wykonawcy generalnego remontu domu parafialnego p. Denisa Oleksiv, a także zaprzyjaźnionych księży Kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. Adama Glajcara oraz Kościoła rzymsko-katolickiego Naczelnego Redaktora Tygodnika Katolickiego “Niedziela” ks. Jarosława Grabowskiego.

Wśród licznie przybyłych wiernych obecni byli również duchowni z diecezji warszawsko-bielskiej – ks. hieromnich Porfiriusz (Orzechowski) z Klasztoru św. Dymitra Sołuńskiego z Sak, lubelsko-chełmskiej ks. Michał Doroszkiewicz – proboszcz Parafii Prawosławnej w Puławach oraz ks. Mateusz Jaszczuk – wikariuszaParafii Prawosławnej w Chełmie oraz diecezji łódzko-poznańskiej w osobie dziekana i proboszcza katedry łódzkiej – ks. Eugeniusz Fiedorczuk, dziekana i proboszcza krakowskiej parafii – ks. Jarosław Antosiuk, proboszcza radomskiej parafii – ks. Pawłeł Sidoruk, proboszcz bielskiej parafii – ks. Michał Kuryło, protodiakona łódzkiej katedry – protodiakon Aleksander Zhytnik oraz miejscowego proboszcza ks. Marcin Bielawski.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej do wiernych ze słowem homilii zwrócił się biskup Atanazy. Hierarcha w swoim wystąpieniu w nawiązaniu do słowa Bożego mówił: “Wszyscy mamy bogactwa różnego rodzaju, mamy bogactwa naszego charakteru, naszej duszy, mamy bogactwa, które Bóg nam daje, ale wszystko to wydaje się nam, że należy do nas, nawet jeśli mamy dużo pieniędzy – my zawsze stwierdzamy – to jest moje. Ale czy prawidłowo do tego podchodzimy? Na te pytanie daje odpowiedź pierwsze zdanie z psalmu: “Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem tych jest Królestwo Niebieskie”. Dlaczego Pan Bóg mówi nam być biednym duchem? Dlatego, że za to co otrzymujemy w doczesnym życiu powinniśmy dziękować Bogu, bowiem to Bóg nam daje i to nie należy do nas.” – mówił hierarcha. Władyka zaznaczył także, że człowiek współczesny powinien brać nieustanny przykład z Bożej Rodzicielki. Tym przykładem jest pokora, dlatego, że Matka Boża w Swoim życiu dziękowała za każdy dar i była posłuszna Woli Bożej – czego dziś współczesny człowiek nie rozumie.

Na koniec nabożeństwa odbyło się wychwalanie (sławlenije) przed Częstochowską Ikoną Matki Bożej.

Po nabożeństwie biskup Atanazy podziękował wszystkim przybyłym na modlitwę do częstochowskiej świątyni w szczególności dla duchowieństwa, a także włodarza miasta Częstochowy panu Prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wraz z zaproszonymi gośćmi. Władyka także podziękował ojcu Marcinowi za zaproszenie i organizację święta parafialnego.

Po wzruszających słowach arcypasterza do wszystkich zgromadzonych zabrał głos proboszcz parafii – ks. Marcin Bielawski. Kapłan z głębi serca podziękował hierarsze i przybyłym gościom za modlitwę oraz okazał wyjątkową wdzięczność Ekscelencji Atanazemu za nieocenione ojcowskie wsparcie dla całej wspólnoty częstochowskich wiernych nie tylko tym dobrym biskupim słowem, ale przede wszystkim modlitewnym: “Władyka jest uosobieniem Chrystusa i człowiekiem, który prawdziwie się modli, prosząc Boga i Bożą Rodzicielkę o wsparcie z nadniebiańskiego ołtarza dla częstochowskiej parafii służące rozwojowi duchowemu duchowej rodziny oraz prac remontowo-budowlanych” – mówił proboszcz pozdrawiając także Prezydenta Miasta i wszystkich wiernych.

Na koniec wystąpień okolicznościowych Rada Parafialna na czele z przewodniczącą p. Lubow Krawczunowską pozdrowiła ojca Marcina ze słowami Bożego błogosławieństwa z okazji drugiej rocznicy objęcia urzędu proboszcza parafii, wręczając kapłanowi kwiaty.

Uroczystości liturgiczne zostały uświetnione chórem parafialnym oraz dziecięcym śpiewającym na co dzień w częstochowskiej świątyni.

tekst: ks. Marcin Bielawski
zdjęcia: lektor Volodymyr Yukhymuk, lektor Daniel Grygiewicz, Zhanna Wołowiecka, Maciej Król