XXVII Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

XXVII Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

22 kwietnia 2024 roku w Białymstoku w Centrum Kultury Prawosławnej odbył się XXVII Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Był to etap ogólnopolski.

W wydarzeniu wzięła udział młodzież z Punktu Katechetycznego przy Parafii Prawosławnej w Częstochowie.

Uczennice Punktu Katechetycznego zdobyły 1 oraz 2 miejsce w Polsce (każda w swojej kategorii wiekowej).

Uczennicom Wielkie Gratulacje i pomocy Bożej przy modlitwie podczas odczytywania tekstów liturgicznych na nabożeństwach w parafiach, a rodzicom wielkie Spasi Hospodi za wychowanie tak utalentowanych dzieci.

Wyrazy gratulacji uczestnikom składa także Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

zdjęcia: Zhanna Wołowiecka