Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa diecezji łodzko – poznańskiej 2024

Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa diecezji łodzko – poznańskiej 2024

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Atanazego, Prawosławnego Biskupa łódzkiego i poznańskiego, w dniu 24 marca, w środę, miały miejsce rekolekcje duchowieństwa diecezjalnego, które odbyły się w świątyni Św. Olgi, w Łodzi.

Poranek rozpoczął Świętą Spowiedź przy czytaniu Modlitw przed Eucharystią a także wspólne sprawowanie Boskiej Liturgii Uprzednio Uświęconych Darów, pod przewodnictwem Władyki Atanazego.

Podczas Liturgii zostali odznaczeni cerkiewnymi nagrodami duchowni diecezjalni:

-ks. prot. Jarosław Antosiuk (Kraków), ks. prot. Mirosław Antosiuk (Kalisz) – mitrą

-ks. Mikołaj Dziewiatowski – protoijerejstwem

-ks. Michał Kuryło – złotym kapłańskim Krzyżem

W końcowej homilii Biskup Atanazy wyraził słowa wdzięczności Bogu za dar wspólnej modlitwy i Eucharystii tego dnia a także zwrócił uwagę na potrzebę sakramentalnego uświęcania się w darze Boskiej Liturgii, we wspólnocie wiernych oraz życzył wszystkim duchownym i zgromadzonym wiernym: godnego przeżywania ostatnich dni wielkopostnych zmagań oraz radosnej wewnętrznie Paschy Jezusa Chrystusa.

tekst i foto: redakcjalp

zob: https://diecezjalp.cerkiew.pl/galeria/rekolekcje-diecezjalne-w-lodzi-2024