Nowe drzwi w cerkwi

Nowe drzwi w cerkwi

24 maja 2024 roku instalatorzy zamontowali drzwi z narteksu do nawy głównej świątyni.

Teraz cerkiew posiada wiatrołap. Umożliwia to kolejne przedsięwzięcie, mianowicie projekt i realizację instalacji ogrzewania świątyni na okres zimowy.

Instalacja drzwi do cerkwi możliwa była dzięki trwającej akcji Wspólne Dzieło na rzecz częstochowskiej Parafii Prawosławnej.