Diecezjalna konferencja duchowieństwa 2024 Łódź

Diecezjalna konferencja duchowieństwa 2024 Łódź

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Prawosławnego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego, w Łodzi odbyła się dnia 28 maja 2024 roku Konferencja Duchowieństwa Diecezji łódzko-poznańskiej.

Wtorkowy poranek rozpoczęła Boska Liturgia sprawowana pod przewodnictwem Ordynariusza diecezji, Władyki Atanazego. Liturgię współcelebrowali duchowni diecezji w świątyni p.w. Świętej Równej Apostołom Wielkiej Księżnej kijowskiej Olgi, w Łodzi przy ul. Piramowicza.

Homilię o miłości wygłosił ks. mitrat Władysław Tyszuk – Proboszcz parafii z Kielc, który w pięknych słowach, posiłkując się nowotestamentowymi przykładami Ewangelii Jezusa Chrystusa, określił potrzebę zasady miłości w życiu wierzącego człowieka.

Obrady konferencyjne rozpoczęły się po śniadaniu a wprowadzenia w tematykę tegorocznego spotkania dokonał Ordynariusz Diecezji, Biskup Atanazy, Który tym samym otworzył cykl sprawozdawczy z działalności diecezjalnej, dekanatów oraz poszczególnych parafii. Wspomniano także zmarłych kapłanów poprzez odśpiewanie hymnu Wiecznaja pamiat’. Po zakończeniu części referującej stan diecezjalny wysłuchano referatu, który przedstawił Proboszcz częstochowskiej parafii – ks. Marcin Bielawski. Tematem referatu była historia Autokefalii PAKP.

Po krótkiej dyskusji oraz uporządkowaniu bieżących spraw związanych z trudnościami i wyzwaniami współczesnego kapłana jako przedstawiciela PAKP, wspólnym śpiewem paschalnego dziękczynienia obrady konferencji duchowieństwa zostały zakończone wspólną agapą, po której duchowni udali się do miejsc posługi w parafiach.

Biskup Atanazy wyraził słowa wdzięczności Bogu za dar wspólnej modlitwy oraz naszego wspólnego działania w diecezji łódzko-poznańskiej jako przejaw woli Bożej i udzielił arcypasterskiego błogosławieństwa na dalsze trwanie w ewangelizacji na poziomie parafialnym rozpościerającej się na wszystkie poziomy duszpasterskiej posługi.

tekst i foto: redakcjalp