Niedziela o Samarytance – V Ndz. po Wielkanocy

Niedziela o Samarytance – V Ndz. po Wielkanocy

2 czerwca 2024 roku w V Niedzielę po Wielkanocy Matka Cerkiew wspomina Samarytankę.

W sobotę (1.06.24) wieczorem odbyło się nabożeństwo wieczorne, po którym odbył się Sakrament Spowiedzi.

W niedzielę o godzinie 10.00 była sprawowana Boska Liturgia św. Jana Złotoustego. Po odczytanej perykopie ewangelicznej o. Marcin zwrócił się do wiernych ze słowem homilii. Kapłan opowiadając o Wodzie Żywej wspomnianej w ewangelii odniósł się do Sakramentu Euchrystii, zaznaczając aby przystępować do Misterium jak najczęściej. Oprócz tego o. Marcin opowiedział o świętych męczennikach ziemi chełmskiej i podlaskiej, Których pamięć była wspominana właśnie w tę niedzielę.

Po nabożeństwie był sprawowany moleben przed Częstochowską Ikoną Matki Bożej. Podczas molebna były wznoszone dziękczynne modlitwy do Boga Najwyższego i Przenajświętszej Bogurodzicy za Ordynariusza Diecezji Łódzko – Poznańskiej, Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego za otrzymanie od Boga daru zdrowia i siły do dalszej posługi arcypasterskiej Bogu, cerkwi i ludziom.

zdjęcia: lektor Daniel Grygiewicz, Zhanna Wołowiecka, Inna Tcaci